Till Långören kommer man antingen med egen båt eller med skärgårstrafikens två båtar, Wittus och Ungskär. Enklast är att åka med Ungskär som går direkt från Torhamn till Långören 3 gånger dagligen sommartid. Vill man se mer av skärgården väljer man Wittus som går hela vägen från Karlskrona. För mer information om Långörens historia eller om ni vill boka Lotshuset så besök Hembygdsföreningens hemsida och läs under kulturbyggnader/Lotshuset